گزارش سخنرانی مواضع ارتدادی قبایل عرب در برابر قریش
50 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اردیبهشت 1383 - شماره 79 »(1 صفحه - از 104 تا 104)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی